Drie organisaties die reputatieschade hebben opgelopen door fout crisismanagement

 • Ferrero Rocher – 2022 – Reden: Salmonella-uitbraak in productielijnen met besmetting consumenten als gevolg
 • Vivalia – 2022 – Reden: Cybercriminaliteit met als gevolg verlies van data ziekenhuispatiënten
 • Galapagos – 2022 – Reden: Herstructurering met wereldwijd banenverlies
Geen enkel bedrijf – groot of klein – is in de actuele omstandigheden en huidige conjunctuur immuun voor een crisissituatie.

Toch wordt preventief crisismanagement vaak aan de kant geschoven of verwaarloosd…

 • Het is te duur
 • Het is niet nodig
 • ‘We zien wel op het moment zelf’
 • ‘We hebben nog nooit iets voorgehad’
 • ‘Het zal ons niet overkomen’

Elke dag worden één of meer bedrijven getroffen door een crisissituatie. Het is dus zeker van belang om aandacht te besteden aan een efficiënte aanpak om het hoofd te bieden aan crisissituaties. Waarom?

In een tijd van digitale connectiviteit en sociale media staat de reputatie van organisaties voortdurend onder druk. De snelle verspreiding van nieuws via sociale media en real-time nieuwsverslaggeving, in combinatie met het alomtegenwoordige gebruik van mobiele technologie, heeft de verwachtingen én de aandacht van investeerders, directieleden en aandeelhouders verscherpt.

Elke crisis kan nu snel en verwoestend zijn voor het imago en de waarde van een organisatie. Het is daarom cruciaal voor organisaties om goed voorbereid te zijn op crisissituaties en effectieve crisismanagement- en communicatiestrategieën te implementeren om hun reputatie en bedrijfscontinuïteit te beschermen.

De volgende acties kunnen je alvast op weg helpen:

 • Organiseer een oefening om je procedures te testen
 • Breng de meest plausibele crisissituaties waar jouw organisatie kan mee te maken krijgen in kaart
 • Stel contactenlijsten op van organisaties, experts en externe partijen op die van pas kunnen komen wanneer het noodlot toeslaat

Kijk hieronder naar hoe we jou en jouw bedrijf eventueel kunnen helpen.

Onze dienstverlening

Analyse Crisis Preparedness:

We voeren een grondige analyse uit van uw bestaande procedures en systemen op het gebied van crisisbeheer.

Op basis van deze analyse formuleren we aanbevelingen om uw crisis preparedness te verbeteren, met als doel uw organisatie voor te bereiden op mogelijke noodsituaties.

Begeleidingstrajecten voor crisismanagement:

We bieden begeleidingstrajecten aan om uw bestaande procedures voor crisismanagement te optimaliseren.

Dit omvat workshops, trainingen en oefeningen – tabletop en full-scale – die uw team voorbereiden om effectief te reageren op crisissituaties en om de veerkracht van uw organisatie te vergroten.

Ontwikkeling van crisismanagementprocedures:

Indien nodig ontwikkelen we crisismanagementprocedures ‘from scratch’, volledig afgestemd op de specifieke behoeften en kenmerken van uw organisatie.

Deze procedures omvatten alles wat uw organisatie nodig heeft bij het effectief bestrijden van een crisissituatie:

 • Risico-evaluatie
 • Drempelbepaling
 • Samenstelling crisis management team
 • Notificatie- en activatieprocdures
 • Besluitvormingsprocessen
 • Actieplan

Crisiscommunicatie:

We bieden een uitgebreide reeks diensten op het gebied van crisiscommunicatie.

Dit omvat kritische analyse van bestaande communicatieplannen, ontwikkeling van scenario’s, en het opstellen van alle benodigde documenten, zoals persberichten, kernboodschappen, Q&A’s en crisisreactieprotocollen.

We bieden hierbij ook trainingsessies in specifieke crisiscommunicatietechnieken als bridging, AIR of stealing thunder.

Waarom kiezen voor Twoons Agency?

Ons ervaren team van crisismanagementexperts staat klaar om uw organisatie te begeleiden en te ondersteunen bij elke stap van het proces.

We leveren maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op de unieke behoeften en uitdagingen van uw organisatie.

Onze focus ligt op het creëren van veerkrachtige organisaties die in staat zijn om effectief te reageren op crisissituaties en hun reputatie te beschermen.

We verbeterden de crisisresponsstructuur van tal van organisaties in de bouwsector, de voedingsindustrie, de utiliteitssector en de zorgsector.